Fukt, Mögel & Dålig Lukt

VI HJÄLPER DIG MED FUKT, MÖGEL & DÅLIG LUKT

Vi utför många installationer av avfuktare i krypgrunder som har påverkats av fukt, mögel och dålig lukt.

De flesta är väl medvetna om hur hälsofarligt det är att leva i ett hus med dessa problem vilket gör att många vill göra en installationen innan problem med fukt, mögel eller dålig lukt uppstår.

När väl en dålig lukt har uppstått eller mögel har spritt sig i så är det svårare att åtgärda.

Vi utför en mängd trossbottenbyten där fukten tillsammans med exempelvis impregnering av trossbottenskivor har orsakat mögel eller unken lukt som också spridit sig in i huset.

Kom ihåg att det är alltid bättre att föregå problemen innan det uppstår, gör man det sparar man både pengar och hälsa.

Sanering

Det har visat sig att hus som är byggda på kryp-torpargrund kan drabbas av dålig lukt inne i huset. Detta beror oftast på att krypgrunden inte fungerar som den skall och därgenom angrips av mögeltillväxt i blindbotten.

Behandlas inte huset inom en snar framtid kan mögel växa fram och enda utvägen då är att beställa mögelsanering.

Genom vår effektiva behandlingsmetod löser vi problemen med dåligt lukt och mögelskada samt lämnar åtgärdsförslag i förebyggande syfte mot mögeltillväxt i blindbotten och unken lukt i huset.

Allergi

Vissa människor kan genom att utsättas för svamporganismer utveckla allergisk sjukdom som kan yttra sig som astma, hösnuva, slemhinneirritation, huvudvärk, illamående, ögonbesvär, trötthet mm.

De ämnen som framförallt orsakar allergier i vårt land är pollen, djurhår, dammkvalster och även mögel är vanligt.

För en person som är allergisk mot mögel krävs det bara mycket små mängder för att personen ska reagera- de mögelhalter som förekommer i ”vanliga”, icke mögelskadadehus är fullt tillräckliga.

Hälsorisker

Människan utsätts i både inom- och utomhusmiljön för svamporganismer och deras produkter utan att det behöver leda till några hälsobesvär.

Kroppens normala försvar ”tar kål” på de flesta svamporganismer vi kommer i kontakt med.

För att man ska bli sjuk krävs det antingen att kroppens försvarsystem är nedsatt eller att man utsätts för mycket höga doser under lång tid.

Exempel på att personer med helt normala försvarssystem kan reagera på stora doser mögelorganismer är yrkessjukdomarna tröskdammlunga och flisledarsjuka.

I bostäder förekommer emellertid aldrig koncentrationer av mögel som kan utveckla dessa sjukdomar.

 

0%

Nöjda kunder

VI HJÄLPER DIG MED FUKT, MÖGEL & DÅLIG LUKT